top of page
  • Проф.Т.Станкушев дмн

Трябва да има само една лечебна програма


Основната цел на терапевтичната програма, в началото на лечението е пациентът да спре употребата на наркотичните вещества без да изпитва мъчителните прояви на абстинентния синдром.

Лечението на алкохолната зависимост и наркоманиите е много труден и продължителен процес. Дори постигането на съгласие между пациента, родителите и лекаря за прилагане на определена терапевтична програма, не винаги гарантира успех.

Съгласието е само началото по дългия и труден път за осъществяване на една индивидуална лечебна програма .

Още след първите срещи с лекаря, пациентите обикновенно или приемат или отхвърлят предложената програма. При отказ от страна на пациента, лекарят следва да направи разумен компромис, като се стреми да запази контактите с него занапред във времето.

В практиката обаче, се наблюдават случаи, при които в началото пациентите приемат предложената програма за лечение, но в хода на изпълнението и се опитват да я разширяват, допълват и променят. В тези случаи лекарят трябва да прекрати своето участие в лечението, като препоръча на пациента друг лекар или лечебно заведение.


28 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page