top of page
  • Снимка на автораChavdar Karabadjakov

Как да спра наркотиците?


Как да спра наркотиците? Това е въпрос, който рано или късно си задават зависимите. Въпрос, който няма еднозначен отговр, зaщото е добре извeстно колко трудно се лекуват наркоманиите.

Моят опит през годините като консултант-нарколог, показва, че в началото, обикновено в най-младата възраст – между 14 и 16 г., младежите не осъзнават последиците, пренебрегват риска и опитвaт наркотици, алкохол, таблетки и други психоактивни субстанции като средство за забавление.

Проблеми? Нямам такива – така най-често отговарят, когато бъдат запитани не съзнават ли опасността за здравето и за бъдещето си. Споделят, че алкохолът, хероина, канабисът или таблетките, кристалите, амфетамините или други легални дроги ги карат да се усещат силни и уверени. Но след по-кратко или по-продължително време опиянението свършва и всичко се променя. Появяват се все нови и нови проблеми, които стават все по-сериозни. Злоупотребяващите вече не се чувстват силни. Напротив стават все по-несигурни и безпомощни. Полицаите претърсват жилището им, на по-големите отнемат шофьорската книжка или ги арестуват. Това развитие на нещата не ги стряска, а напротив - те посягат отново и отново към дрогата, пият алкохол, смъркат „последната“доза. Нали това винаги им е „помагало“. Така затъват все по-надълбоко и съзнават, че вече не са в състояние сами да намерят изход. Ако в началото е нямало пристрастяване, такова се развива постепенно. Парите за алкохол и наркотици свършват и няма с какво да се плащат дрогите. Пияни и дрогирани, зависимите не могат нито да се учат, нито да ходят на работа. Те зарязват училището или изгубват работата си. За да си набавят пари за наркотици и алкохол, много от тях започват да крадат или сами да продават дроги. Тогава проблемите с полицията стават неизбежни и все по-сериозни. Зависимостта не може дълго да се прикрива. Следват проблемите със семейството, със собственото им психично и физическо здраве.

Най-често, при първата среща, моите пациенти декларират желание за лечение като изход за преодоляване на трудностите, които изпитват на конкретния етап от развитие на заболяването им: нямат и не могат да си осигуряват пари за дрога, увредили са си вените до такава степен, че не могат да си инжектират дрогата по венозен път (най-често – хероин). Приемането на хероина на фолио или чрез пушене обаче, изисква много по-големи количества дрога, а това означава, че са необходими и много повече пари. Мускулното инжектиране на хероина не само е много болезнено, но предизвиква абцеси. Към тези мотиви на наркомана се прибавя още едно съображение - да декларира желание да се лекува. При лечение разходите се поемат винаги от родителите.

Фактът,че декларира желание не означава, че наркоманът искрено желае да се лекува. Често пациентите ми, в хода на започната терапия, имат склонност да агравират (преувеличават) оплакванията си, за да постигнат увеличаване на дозите от предписаните медикаменти за тяхното лечение. Такива опити показват, че те нямат изкрено желание да се освободят от болестната си зависимост от дрогите. По същите причини наркоманите правят опити да се отклоняват и от изпълнението на приетата терапевтична програма.

Но кога зависимият си задава въпроса "Как да спра наркотиците?" и проявява желание да се откаже от тях?

Искреното желание се доказва само по един начин-с усилията на пациента за разделяне с дрогата.

Декларираното желание или по-точно казано - липсата на искрено желание за разделяне с дрогата е главната трудност при лечението на наркоманиите. Когато желанието е искрено и осъзнато, пациентите много по-лесно понасят и най-тежките абстиненции. Не само това – при искрено желание те изпълняват много точно препоръките на лекаря-консултатнт и спазват режима, назначен от него, в изготвената индивидуална терапевтичната програма още в началото на лечението.

Друга трудност при лечението на наркоманиите е наличието на дезадаптирано поведение (бягства от училище, кражби, хазартни игри, ранни и безразборни полови контакти в детско–юношеската възраст. Тези прояви на бъдещите наркомани най-често са свързани с лоша атмосфеа в семейството, с лоша приятелска среда и главно с акцентуации в структурата на личността. Тази акцентуация на личността (преди се наричаше психопатия) е свързана с акценти в характера, който се определя от качествата на неговата воля, емоции и влеченията. Тежките и средно тежките акцентуации, които по правило предшестват злоупотребата с дроги, могат да създават непреодолими трудности при провеждането на лечението. Например – пациентите отказват да изпълняват приетата с тяхно съгласие лечебна програма, грубо нарушават лечебния режим, не изпълняват обещанията си, стремят се чрез приятели да си набавят дрога, с която „допълват“ предписаното лечение. Държат се грубо и лошо с родителите си.

Трябва да кажа още, че всички нарушения в структурата на личността (характера) на акцентуираните личности, се засилват при злоупотребата с дроги и особено ясно се проявяват по време на абстиненция.

Въпреки посочените и много други трудности, лечение на болестната зависимост от психоактивни вещества трябва да се провежда.

Целта на лечението е, не само спиране на злоупотребата с психоактивни вещества, но и освобождаване на пациента от създадената зависимост.

Към тази главна цел ще прибавя и отстранявнето на негативните здравни (психични и телесни) и социални последици. По време на лечението постоянно полагам усилия за предотвратяване на нова злоупотреба с дрога (срив или рецидив).

Зависимостта е болест, която може да се лекува. Само желанието за спиране обаче, колкото и то да е искрено, не е достатъчно за постигането на тази цел .

Ние, консултантите по зависимости, знаем точно какво помага.

Ние сме професионалисти, които са наясно как човек може да се справи със зависимостта от наркотиците, алкохола и таблетките, както и с проблемите около хазартните игри и технологиите (интернет).

Какво точно правим ние консултантите? Помагаме на зависимите да осъзнаят кой път е подходящ за тях. Ако желаят, те могат да бъдат съветвани и анонимно. Ние сме специализирани в това, да намерим най-подходящото за всеки пациент лечение и да кажем как и къде може то да се проведе. Можем да даваме съвет при натрупани дългове, при проблеми с полицията или с родителите и семейството. Ако пациентите пожелаят, те могат да проведат консултация също така и с тяхен партньор или партньорка или с родителите.

Помагаме на пациентите да намерят лекари за своите соматични заболявания (заболявания на тялото, предизвикани от злоупотребата с дроги).

Ние не предоставяме информация за пациентите си в училището, на работодателя, на полицията или други лица (например на семейството и приятелите). Пациентът сам решава от кои предложения ще се възползва – нищо не предприемаме без неговото съгласие. Имаме широка мрежа от контакти и можем да намерим за всеки един проблем на пациента подходящ лекар, друг специалист или лечебно заведение.

Консултация – колко ще струва ? Това е е въпрос, който ми задават и самите пациенти и тяхните родители или близки, които са заинтересовани да помогнат.

Консултациите и препоръчаните терапии са различни в заисимост от конкретния случай, степента и тежестта на развитата зависимост.

Аз, като консултант, работя на фази. Първо ивършвам подробно интервю (разговор) с пациента. Събирам сведения от родители или близки, назначавам лабораторни изследвания, измервам кръвното налягане и извършвам други процедури, за да уточня диагнозата. През тази фаза изследвам нуждите и очакванията на пациента, а след това – проучвам неговите вярвания, мислене, емоции и поведенческото отреагиране, за да разбера кои от тях не са ефективни и задълбочават проблема.

Възможно е състоянието на пациента да налага да организирам настаняване в специализирано лечебно заедение за детоксикация по спешност. Стационарното лечение на зависимите (или »детоксикацията«) в клиника продължава от една до три седмици. Възможно е в други случаи, процедурата по детоксикация да организирам в домашна обстановка.

С това приключва фазата на диагностика, за която са необходими поне две или три срещи с пациента. Тази фаза е много важна, за да мога после да изготвя индивидуална терапевтична програма.

Втората фаза е изготвяне на програма за индивидуално консултиране, която обсъждам с пациента и с неговите родители или близки. При това предлагам на пациента и неговите близки или родители консултански договор, с който се договарят точно ангажиментите както на пациента, на неговите близки и тези на лекаря–консултант, както и размера на хонорарите за всяка психо-терапевтична сесия. Този договор не е писмен.

През третата фаза провеждам самата лечебна програма.

Чрез осъщетвяването на тази програма, помагам на пациента да открие неефективното си поведение и ирационалните си убеждения. Помагам му да изрази емоциите си и да търси алтернативни начини за справяне в ежедневието без употреба на психоактивни вещества. В една терапевтична сесия връзката между консултанта и пациентът, сътрудничеството и ангажираността и на двамата в психологическото консултиране са от съществено значение за успеха на сесията и на цялостния процес по прилагане на терапевтичната програма.

Силно пристрастените хора се нуждаят от комплексно лечение за преодоляване на зависимостта. То трае няколко месеца и започва непосредствено след детоксикацията. Чрез него човек се учи как да води „нормален“ живот без наркотици, таблетки или алкохол. През това време извършвам амбулаторно лечение чрез терапевтични разговори.

Така пациентът ходи на работа или на училище и си живее вкъщи, но посещава редовно терапевтичните сесии, предвидени за него в индивидуалната ми лечебна програма.

За пристрастените към опиоиди (напр. Хероин) има лечения с подходящо вещество заместител, например с метадон (т.нар. субституция). Лекарите от метадоновите програми предписвт медикаментозен опиат, за да се избегнат симптомите на абстиненция.

Важна част от това лечение е психосоциалното подпомагане, което задължително се съдържа в изготвяните от мен терапевтични програми. Имам опит и със значителен успех прилагам процедура за освобождаване от зависимостта с малко известният препарат Ибогаин. Това е алкалоид, който се добива от корените на един храст, който расте в Южна Африка. След процедурата голяма част от пациентите нямат желание за употреба на наркотик, нямат абстинентни явления и споделят, че тази процедура им помага да пренаредят ценностите и приоритетите в собственния си живот, да преценят обективно какво им дават и какво им отнемат наркотиците и в последна сметка да започнат живот без дроги.

За тази процедура са подходящи само много мотивирани пациенти със схранени функции на сърдечно-съдовата, отделителната системи и функцията на черния дроб.

1011 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page