top of page

Чавдар Карабаджаков, д.м.

Занимавал съм се с управление, здравеопазни проекти, с лечение на болни хора, с лекции и консултации.             

 

Дотук имах бурна и разнообразна кариера. Работил съм в два научни института, свързани с  изследване и лечение на болни.

           

Бил съм ординатор, асистент, главен асистент - преподавател в университет, ръководител на лечабни заведения и на здравеопазни управленски структурри на  регионално ниво. Бил съм цехов лекар и общопрактикуващ лекар.

           

Всичко това може да се обобщи в едно -  общуване с хора.                

Роден на 25 май 1951 г. в гр. София.

Завършил:
Медицински факултет на Медицинска академия в София.

Специализирал:

Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт,  Мениджмънт на риска,  Болничен мениджмънт и счетоводство.

 

1980:

Придобил научна и образователна степен "доктор".

 

1981 - 1983:

Научен сътрудник по медицинска психология на НИИМ - София. 

 

1983 - 1992:

Зам. главен лекар на ОРБ (сега УМБАЛ) Бургас..

 

1992 - 1995:

Директор на Районен център по здравна информация.

1995 - 1999:

Директор на Районен център по здравеопазване - Бургас.

1999 - 2006:

Директор на Районна здравноосигурителна каса - Бургас.

 

2006 - 2008:

Общопрактикуващ лекар - Е.Т. ИППИМП “Д-р Чавдар Карабаджаков".

2008 - 2012:

Управител на "МБАЛ Средец" ЕООД – гр. Средец  - област  Бургас.

2009 - 2016:

Главен асистент, Преподавател по Психиатрия и Медицинска психология в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас: в Медицински колеж и  във Факултет по обществени науки, специалност "Социална  педагогика".

2016 - 2017:

Директор на медицински център "Черноморец"

2017:

Основател на Наркологична консултация "д.м. д-р Карабаджаков.

bottom of page