top of page
Logo_Narcologia_fb-02.png

МИСИЯ

 

 

Консултацията прилага терапевтични модели, базирани върху най-добрите примери в световната практика, съчетаващи ефективни медикаментозни стратегии и психотерапевтични подходи за освобождаване от наркотична зависимост.


Работи за утвърждаването на високи стандарти в лечението и психотерапията на зависими от наркотици  и алкохол.


Тя е създадена със стремеж за прилагане на авангардни терапевтични технологии и осъществяване на съвременно и ефективно консултиране на пациентите и техните семейства.

bottom of page