top of page

Индивидуална терапевтична програма

 

Нашият екип  осигурява ежедневни  грижи, основани на индивидуалните потребности на всеки пациент. За постигане на по-добри резултати, ние окуражаваме нашите пациенти освен да спрат да използват алкохол или  наркотици, но и да променят навиците си, свързани с тази зависимост.

Пациентите ни се учат как да комуникират ефективно, как да избягват провокативните ситуации и контакти с хора, които все още вземат наркотици, как да забравят спомените за наркотика и наркотичното поведение от миналото, учат се и на интегриране в обществото, как да поемат отговорност, как да възстановят социалните си умения.

Целта  ни  е да се научат  да разпознават  ситуациите, в които е най-вероятно да поискат  да употребят  отново  наркотици,  как  да избягват  тези обстоятелства, ако е възможно, и как да се справят  с  други проблеми и поведение, които могат да доведат до злоупотреба с наркотични вещества.

bottom of page